Chương Trình đại lý
Xin chào, bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

Chương Trình đại lý

Cửa hàng điện thoại di động Hoài Phú chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Cửa hàng điện thoại di động Hoài Phú.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.

© 2013 Cửa hàng điện thoại di động Hoài Phú - 49 Điện Biên Phủ, TT. Quảng Phú, H.Cưmgar

Development byVăn Nam